REJESTRACJA

Drogi Kliencie,
Podany NIP jest już wykorzystywany w Naszym systemie. Prosimy uprzejmie o:

 1. Sprawdzenie, czy NIP został wpisany poprawnie.
 2. Zweryfikowanie, czy nie zakładali już Państwo konta w Naszym systemie.
 3. Sprawdzenie, czy może ktoś inny założył konto w Państwa imieniu lub w ramach podmiotu, który Państwo reprezentujecie.

Jeśli nie - prosimy o kontakt pod adresem: biuro@jkbprint.pl, a my podejmiemy próbę wyjaśnienia tej sytuacji.

Zamknij


Proszę wybrać właściwy dla Państwa status prawny:


 1. Pole dotyczy osoby, która będzie składać zamówienia prywatnie, nie w imieniu innego podmiotu oraz nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.


 2. Pole dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jednoosobowo.


 3. Pole dotyczy osób prowadzących działalność w formie spółki cywilnej lub spółki osobowej (spółka jawna, komandytowa, itd.).


 4. Pole dotyczy spółek kapitałowych (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).


 5. Pole to dotyczy wszelkich podmiotów finansowanych ze Skarbu Państwa z wykluczeniem uczelni państwowych.


 6. Pole to dotyczy wszelkich podmiotów będących:

  • spółdzielniami
  • fundacjami
  • stowarzyszeniami
  • partiami politycznymi
  • itd.


 7. Pole dotyczy zarówno prywatnych jak i państwowych uczelni wyższych.


 8. Pole dotyczy firm zagranicznych, które nie są prawnie zarejestrowane w Polsce, ale prowadzą na terenie Polski działalność i zamawiają druki z dostawą na terenie Polski.