Nie masz konta? Zarejestruj się

 

Rejestracja

 • KROK 1
 • KROK 2
 • KROK 3
 • KROK 4
 • PODSUMOWANIE
 • REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Proszę wybrać właściwy dla Państwa status prawny:


Pole dotyczy osoby, która będzie składać zamówienia prywatnie, nie w imieniu innego podmiotu oraz nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Pole dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jednoosobowo.

Pole dotyczy osób prowadzących działalność w formie spółki cywilnej lub spółki osobowej (spółka jawna, komandytowa, itd.).

Pole dotyczy spółek kapitałowych (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Pole to dotyczy wszelkich podmiotów finansowanych ze Skarbu Państwa z wykluczeniem uczelni państwowych.

Pole to dotyczy wszelkich podmiotów będących:

 • spółdzielniami
 • fundacjami
 • stowarzyszeniami
 • partiami politycznymi
 • itd.

Pole dotyczy zarówno prywatnych jak i państwowych uczelni wyższych.

Pole dotyczy firm zagranicznych, które nie są prawnie zarejestrowane w Polsce, ale prowadzą na terenie Polski działalność i zamawiają druki z dostawą na terenie Polski.