Nie masz konta? Zarejestruj się

 

Jak przygotować pliki do druku?

Witamy Państwa w dziale poświęconym technicznemu przygotowaniu plików do druku.

Staramy się zamieszczać w tym dziale możliwie wyczerpujące informacje na temat wymagań i przygotowania plików do druku. Nieprzerwanie rozwijamy i uzupełniamy informacje tu zawarte, aby ułatwić Państwu tworzenie plików do druku.

Na podstawie własnych doświadczeń staramy się uzupełniać informacje o dodatkowe wskazówki, które pomogą w uzyskaniu maksymalnego odwzorowania Państwa projektu w druku.

Oprócz informacji poniżej, dodatkowe wskazówki mogą Państwo znaleźć w menu po lewej stronie.

Życzymy miłej i owocnej lektury!

Na skróty:

 

ZASADY OGÓLNE PRZYGOTOWANIA PLIKÓW DO DRUKU:

PLIK DO DRUKU:

 • Pliki do druku powinny być dostarczone w postaci pliku PDF. Pliki dostarczane w innych formatach oceniamy indywidualnie pod kątem możliwości wykorzystania ich w druku.
 • Projekt do druku musi być wypośrodkowany.
 • Wszystkie strony projektu muszą posiadać ten sam format oraz tą samą orientację.

UKŁAD DO DRUKU:

 • Wszystkie istotne elementy graficzne, logotypy, teksty i paginy powinny być odsunięte od krawędzi strony o minimum 3 mm.
 • Jeśli w pliku grafiki, zdjęcia lub elementy tła dochodzą do krawędzi strony - konieczne jest przygotowanie 3 mm spadów po każdej ze stron.
 • Wszystkie warstwy powinny być spłaszczone.
 • W pliku nie powinno być przeźroczystości, powinny zostać spłaszczone.
 • W projekcie dwustronnym zawsze strona pierwsza projektu jest traktowana jako awers.
 • Pliki wielostronnicowe powinny być zapisany w jednym pliku do druku, nie przyjmujemy do druku plików wielostronnicowych dostarczonych w układzie 1 strona = 1 plik.
 • Proszę nie stosować w projektach znaczników drukarskich innych niż linie cięcia.

Nie sprawdzamy zawartości plików pod względem formalnym i merytorycznym, jak również nie sprawdzamy prawidłowości ułożenia zamieszczonych treści. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego ułożenia druków składanych (np. ulotek lub zaproszeń) proszę nanieść poza spadem paginację lub opisać w wiadomości zamierzony sposób składania.

KOLOR:

 • Wszystkie kolory powinny być zamienione na przestrzeń barwną CMYK.
 • Przy druku kolorami dodatkowymi Pantone - kolory te powinny być opisane zgodnie z nazwami wzornikowymi.
 • Duże pokrycia w czerni, w druku CMYK, powinny być podbite pozostałymi kolorami podstawowymi. Zalecamy ustawienie czerni jako: 100% K, 30% C, 30% M, 30% Y.
 • Nie zalecamy wykorzystywać w projekcie apli oraz dużych kryć korzystających tylko z koloru K (czarnego) w nasyceniu poniżej 50%. Do kryć tego typu w druku offsetowym zalecamy wykorzystywać szare kolory dodatkowe z palety Pantone.
 • Dla maksymalnego odwzorowania kolorów w druku, względem przygotowywanego projektu, zalecamy pracować na obszarach roboczych z profilami drukarni, czyli:
  • dla druku cyfrowego (wszystkie podłoża) oraz druku offsetowego na papierach powlekanych i samokopiujących - Coated FOGRA 51,
  • dla druku offsetowego na papierach niepowlekanych - Uncoated FOGRA 52.
 • Proszę nie załączać w plikach profili wyjściowych.
 • Proszę nie osadzać (załączać) w plikach profili ICC.
 • Maksymalne pokrycie kolorem powinno wynosić:
  • dla druku cyfrowego 330%,
  • dla druku offsetowego na papierach powlekanych 330%,
  • dla druku offsetowego na papierach niepowlekanych 300%,
  • dla druku offsetowego na papierach LWC (np. Stella Press) 300%,
  • dla druku offsetowego na papierach samokopiujących 300%,
  • dla druku wielkoformatowego (solwentowego) 270%.
 • Minimalne pokrycie 1 separacji (koloru) powinno być wyższe niż 3%.

Pliki do druku CMYK dostarczone w RGB lub z kolorami dodatkowymi (np. Pantone) mogą zostać automatycznie konwertowane na CMYK zgodnie z profilami drukarni. Właściwą informację należy zawrzeć z plikami do druku lub przesłać mailowo. W przeciwnym razie tego typu pliki będą zgłaszane jako błędne co wydłuży czas zwolnienia do druku.

W plikach do druku CMYK, dostarczonych w CMYK z profilami ICC z zaszytymi profilami innymi niż Coated FOGRA51 wykonujemy automatyczną konwersję do CMYK zgodnie z profilem Coated FOGRA51.

TEKSTY I LINIE:

 • Wszystkie czcionki w pliku powinny być osadzone lub zamienione na krzywe.
 • Wszystkie czarne teksty powinny składać się tylko z koloru czarnego (K bez podbicia CMY) oraz powinny być nadrukowane (opcja overprint). Wyjątkiem są teksty na kolorach spotowych (Pantone), gdzie teksty powinny być wybrane (opcja knockout).
 • Minimalna wielkość czcionki dla białego tekstu to:
  • dla druku cyfrowego 4 pkt.,
  • dla druku offsetowego 6 pkt,
  • dla druku wielkoformatowego (solwentowego) 5 pkt.
 • Wszystkie białe teksty i linie powinny być wybrane (opcja knockout).
 • Minimalna grubość linii i obrysów powinna wynosić:
  • dla druku cyfrowego 0,2 pkt.,
  • dla druku offsetowego 1 kolorem 0,2 pkt.,
  • dla druku offsetowego więcej niż 1 kolorem 1 pkt,
  • dla druku offsetowego kolorem białym więcej niż 1 pkt,
  • dla druku wielkoformatowego (solwentowego) 0,75 pkt.
 • Minimalny rozmiar czcionki powinien wynosić:
  • dla druku cyfrowego 4 pkt.,
  • dla druku offsetowego 1 kolorem 4 pkt.,
  • dla druku offsetowego więcej niż 1 kolorem 8 pkt,
  • dla druku wielkoformatowego (solwentowego) 5 pkt.

OBRAZY I GRAFIKI:

 • Zdjęcia i grafiki powinny mieć rozdzielczość 300 ppi lub powyżej.
 • Zdjęcia i grafiki powinny być zapisane w 8 bitowej głębi kolorów.
 • Jeśli wybór kompresji nie jest świadomy (tzn. metoda kompresji nie została wybrana ze względu na oczekiwane efekty graficzne) zalecamy wybór kompresji bezstratnej ZIP.
 • Wszystkie białe elementy powinny być wybrane (opcja knockout).

 

 

 

DODATKOWE WSKAZÓWKI DLA DRUKU Z WYKORZYSTANIEM DANYCH ZMIENNYCH:

 • Wraz z plikami do druku należy dostarczyć:
  • plik z danymi zmiennymi w postaci pliku *.xls, *.xlsx lub pliku notatnika,
  • plik poglądowy, z przykładowo wypełnionymi danymi. Plik tego typu może być dostarczony w dowolnej formie zamkniętej - np. w postaci pliku *.PDF, *.JPG, itp.
 • W przypadku druku z numeracją należy podać zakres numeracji oraz jej format.
 • Nie korzystamy z czcionek dostarczonych przez Klienta. Wykonanie druku z danymi zmiennymi możliwe jest tylko i wyłącznie z czcionek posiadanych przez drukarnię. Przy potrzebie wykorzystania czcionek spoza zasobów drukarni należy pliki do druku dostarczyć z już nałożonymi danymi zmiennymi.
 • Dane zmienne drukowane są domyślnie jako 100%K. Jeśli zależy Państwu na innych wartościach proszę tę informację zawrzeć z plikami do druku.
 • Wielkość czcionki dopasowywana jest wizualnie do przesłanego pliku wzorcowego oraz możliwości wynikających z ilości znaków w najdłuższej frazie z dostarczonej bazy.
 • Druk z danymi zmiennymi wykonujemy tylko metodą cyfrową.

Druk z danymi zmiennymi nie ma charakteru prac graficznych. Dane nakładane są automatycznie. Nie jest możliwe indywidualne definiowanie każdej pozycji z przesłanej bazy danych. Jeśli wskazane definiowanie jest konieczne - należy dostarczyć do druku plik z już nałożonymi danymi zmiennymi.

Lista czcionek wykorzystywanych przez drukarnię.

 

 

DODATKOWE WSKAZÓWKI DLA DRUKU Z LAKIEREM WYBIÓRCZYM UV:

 • Aby móc wykonać lakierowanie wybiórcze należy do pliku do druku dołączyć plik z maską pod lakier wybiórczy.
 • Maska pod lakier wybiórczy powinna zostać przygotowana z zachowaniem następujących zasad:
  • plik pod maskę musi zostać wykonany w 100% z koloru czarnego (100% K),
  • wszystkie elementy w pliku muszą zostać zamienione na krzywe,
  • minimalna grubość lakierowanej wybiórczo linii musi wynosić minimum 1 pkt.,
  • minimalna wielkość lakierowanej czcionki musi wynosić 14 pkt.
 • Przygotowując plik do lakerowanie wybiórcze UV należy mieć na uwadze, że dokładność pasowania lakieru do wydruku wynosi ok. +/- 1 mm.

 

 

DODATKOWE WSKAZÓWKI Z WYKRAWIANIEM (SZTANCOWANIEM):

 • Aby móc wykonać sztancowanie wydruku konieczne jest dodatkowo (oprócz pliku do druku) dostarczenie:
  • osobnego pliku wykrojnika,
  • pliku podglądowego zawierającego nałożony wykrojnik na plik do druku.
 • Plik wykrojnika, zależnie od oczekiwanego efektu, powinien być przygotowany w następujący sposób:
  • linie cięcia powinny zostać zaznaczone kolorem dodatkowym Pantone,
  • perforacja powinna być zaznaczona tym samym kolorem dodatkowym Pantone co linia cięca - jednak linia ta powinna być przerywana,
  • linie bigowania powinny być zaznaczone kolorem dodatkowym Pantone - INNYM niż zaznaczona linia cięcia.
 • W przypadku druków sztancowanych należy przygotować spady min. 3 mm od każdej linii cięcia lub perforacji.

 

 

DODATKOWE WSKAZÓWKI DLA RÓZNYCH TYPÓW OPRAWY:

W przypadku druków wykonywanych z dalszą oprawą należy przestrzegać zasad wskazanych poniżej:

Oprawa klejona:

Środki:

 • Przy oprawie klejonej należy pamiętać o tym, że książka w tej oprawie nie otwiera się na płasko. Należy unikać umieszczania tekstów przy samym grzbiecie. Zalecamy odsunięcie tekstu o min. 12 mm od grzbietu. Ułatwi to odbiorcy książki jej czytanie oraz unikniemy częstego "przygniatania" książki, które może skrócić jej żywotność.

Okładka:

 • W okładce konieczne jest przygotowanie grzbietu okładki. Grubość grzbietu wyliczana jest przez system przy wycenie w arkuszach on-line. 
 • Strony I i IV okładki, wraz z grzbietem, powinny być przygotowane jako 1. strona w pliku PDF. Strony II i III, wraz z grzbietem, powinny być przygotowane jako 2. strona w pliku PDF. 
 • Od strony wewnętrznej książki - obszar grzbietu oraz po 4 mm na boki od grzbietu - powinny być pozbawione koloru. Klejenie książki do farby lub tonera (zależnie od technologii druku) jest dużo mniej trwałe niż bezpośrednio do papieru.
 • Na stronie zewnętrznej okładki, około 5 mm od grzbietu, wykonywany jest po obu stronach big ułatwiający otwieranie książki. Warto odsunąć wszystkie teksty i ważne elementy grafiki, żeby nie znajdowały się na linii bigu.

 

Oprawa spiralna:

Środki:

 • Istotne elementy na stronach środkowych, takie jak teksty i logotypy, powinny być odsunięte minimum 15 mm od grzbietu.

Okładka:

 • Istotne elementy na okładce, takie jak teksty i logotypy, powinny być również odsunięte o minimum 15 mm od grzbietu.