Nie masz konta? Zarejestruj się

 

Jak przygotować pliki do druku?

 

ZASADY OGÓLNE PRZYGOTOWANIA PLIKÓW DO DRUKU:

 

PLIK DO DRUKU:

Pliki do druku powinny być dostarczone w postaci pliku PDF. Pliki dostarczane w innych formatach oceniamy indywidualnie pod kątem możliwości wykorzystania ich w druku. Jeśli masz taką możliwość zapisz PDF w wersji 1.6 oraz w standardzie PDF/X-3 lub PDF/X-4.

Projekt do druku musi być wypośrodkowany.

Wszystkie strony projektu muszą posiadać ten sam format oraz tą samą orientację.

 

UKŁAD DO DRUKU:

Wszystkie istotne elementy graficzne, logotypy, teksty i paginy powinny być odsunięte od krawędzi strony o minimum 3 mm.

Jeśli w pliku grafiki, zdjęcia lub elementy tła dochodzą do krawędzi strony - konieczne jest przygotowanie 3 mm spadów po każdej ze stron. (przeczytaj więcej o spadach)

Wszystkie warstwy powinny być spłaszczone.

W pliku nie powinno być przeźroczystości, powinny zostać spłaszczone.

W projekcie dwustronnym zawsze strona pierwsza projektu jest traktowana jako awers.

Pliki wielostronnicowe powinny być zapisane w jednym pliku do druku, nie przyjmujemy do druku plików wielostronnicowych dostarczonych w układzie 1 strona = 1 plik.

Proszę nie stosować w projektach znaczników drukarskich innych niż linie cięcia.

Nie sprawdzamy zawartości plików pod względem formalnym i merytorycznym, jak również nie sprawdzamy prawidłowości ułożenia zamieszczonych treści. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego ułożenia druków składanych (np. ulotek lub zaproszeń) proszę nanieść poza spadem paginację lub opisać w wiadomości zamierzony sposób składania.

 

KOLOR:

Wszystkie kolory powinny być zamienione na przestrzeń barwną CMYK.  (przeczytaj więcej o CMYK i RGB)

Przy druku kolorami dodatkowymi Pantone - kolory te powinny być opisane zgodnie z nazwami wzornikowymi.

Duże pokrycia w czerni (np. tła), w druku CMYK, powinny być być wykonane jako głęboka czerń (podbite innymi kolorami CMY). Zalecamy ustawienie głębokiej czerni jako: 100% K, 30% C, 30% M, 30% Y.

Nie zalecamy wykorzystywać w projekcie apli oraz dużych kryć (np. tła) korzystających tylko z koloru K (czarnego) w nasyceniu poniżej 50%. Do kryć tego typu w druku offsetowym zalecamy wykorzystywać szare kolory dodatkowe z palety Pantone.

Dla maksymalnego odwzorowania kolorów w druku, względem przygotowywanego projektu, zalecamy pracować na obszarach roboczych z profilami drukarni, czyli:

  • dla druku na papierach powlekanych (kreda matowa, kreda błyszcząca, papier satynowy, karton jednostronnie powlekany), samokopiujących i mediach solwentowych (banery, roll-upy, plakaty) - Coated FOGRA51 / PSO Coated v.3  (jeśli nie masz tego profilu skorzystaj z Coated FOGRA39 / ISO Coated),
  • dla druku na papierach niepowlekanych (papier offsetowy, Creamy, Munken/Munken Print, Nautilus Classic/SuperWhite) - Uncoated FOGRA52 / PSO Uncoated v.3 (jeśli nie masz tego profilu skorzystaj z Uncoated FOGRA29 / ISO Uncoated).

Proszę nie załączać w plikach profili wyjściowych.

Proszę nie osadzać (załączać) w plikach profili ICC.

Maksymalne pokrycie kolorem powinno wynosić:

  • dla druku cyfrowego 300%,
  • dla druku offsetowego na papierach powlekanych 300%,
  • dla druku offsetowego na papierach niepowlekanych 300%,
  • dla druku offsetowego na papierach LWC (np. Stella Press) 300%,
  • dla druku offsetowego na papierach samokopiujących 300% (w miejscu "odbijania wydruku" 50%),
  • dla druku wielkoformatowego (solwentowego) 270%.

Minimalne pokrycie 1 separacji (Cyan / Magenta / Yellow lub Black) powinno być wyższe niż 3%.

Pliki do druku, dostarczone w RGB lub z kolorami dodatkowymi (np. Pantone), mogą zostać automatycznie konwertowane na CMYK zgodnie z profilami drukarni. Właściwą informację należy zawrzeć z plikami do druku lub przesłać mailowo. W przeciwnym razie tego typu pliki będą zgłaszane jako błędne co wydłuży czas zwolnienia do druku.

 

TEKSTY I LINIE:

Wszystkie czcionki w pliku powinny być osadzone lub zamienione na krzywe.

Wszystkie czarne teksty powinny składać się tylko z koloru czarnego (K bez podbicia CMY) oraz powinny być nadrukowane (opcja overprint). Wyjątkiem są teksty na kolorach spotowych (Pantone), gdzie teksty powinny być wybrane (opcja knockout).

Minimalna wielkość czcionki dla białego tekstu to:

  • dla druku cyfrowego 4 pkt.,
  • dla druku offsetowego 6 pkt,
  • dla druku wielkoformatowego (solwentowego) 5 pkt.

Wszystkie białe teksty i linie powinny być wybrane (opcja knockout).

Minimalna grubość linii i obrysów powinna wynosić:

  • dla druku cyfrowego: 0,2 pkt.,
  • dla druku offsetowego 1 kolorem: 0,2 pkt.,
  • dla druku offsetowego więcej niż 1 separacją (Cyan, Magenta, Yellow, Black): 1 pkt,
  • dla druku offsetowego kolorem białym: więcej niż 1 pkt,
  • dla druku wielkoformatowego (solwentowego): 0,75 pkt.

Minimalny rozmiar czcionki powinien wynosić:

  • dla druku cyfrowego: 4 pkt.,
  • dla druku offsetowego 1 kolorem: 4 pkt.,
  • dla druku offsetowego więcej niż 1 separacją (Cyan, Magenta, Yellow, Black): 8 pkt,
  • dla druku wielkoformatowego (solwentowego): 5 pkt.

 

OBRAZY I GRAFIKI:

Zdjęcia i grafiki powinny mieć rozdzielczość 300 ppi lub powyżej.

Zdjęcia i grafiki powinny być zapisane w 8 bitowej głębi kolorów.

Jeśli wybór kompresji nie jest świadomy (tzn. metoda kompresji nie została wybrana ze względu na oczekiwane efekty graficzne) zalecamy wybór kompresji bezstratnej ZIP.

Wszystkie białe elementy powinny być wybrane (opcja knockout).

DODATKOWE WSKAZÓWKI DLA DRUKU Z WYKORZYSTANIEM DANYCH ZMIENNYCH:

Wraz z plikami do druku należy dostarczyć:

  • plik z danymi zmiennymi w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego *.xls, *.xlsx, *.csv lub pliku notatnika *.txt,
  • plik poglądowy, z przykładowo wypełnionymi danymi. Plik tego typu może być dostarczony w dowolnej formie zamkniętej - np. w postaci pliku *.PDF, *.JPG, itp.

W przypadku druku z numeracją należy podać zakres numeracji oraz jej format (np. 1, 01, 0001, itd).

Nie korzystamy z czcionek dostarczonych przez Klienta. Wykonanie druku z danymi zmiennymi możliwe jest tylko i wyłącznie z czcionek posiadanych przez drukarnię. Przy potrzebie wykorzystania czcionek spoza zasobów drukarni należy pliki do druku dostarczyć z już nałożonymi danymi zmiennymi.

Dane zmienne drukowane są domyślnie jako 100%K (czarnym kolorem). Jeśli zależy Państwu na innych wartościach, własnym kolorze, proszę tę informację zawrzeć z plikami do druku.

Wielkość czcionki dopasowywana jest wizualnie do przesłanego pliku wzorcowego oraz możliwości wynikających z ilości znaków w najdłuższej frazie z dostarczonej bazy.

Druk z danymi zmiennymi wykonujemy tylko metodą cyfrową.

Druk z danymi zmiennymi nie ma charakteru prac graficznych. Dane nakładane są automatycznie. Nie jest możliwe indywidualne definiowanie każdej pozycji z przesłanej bazy danych. Jeśli wskazane definiowanie jest konieczne - należy dostarczyć do druku plik z już nałożonymi danymi zmiennymi.

Lista czcionek wykorzystywanych przez drukarnię.

 

DODATKOWE WSKAZÓWKI DLA DRUKU Z LAKIEREM WYBIÓRCZYM UV:

Aby móc wykonać lakierowanie wybiórcze należy do pliku do druku dołączyć plik z maską pod lakier wybiórczy lub przygotować osobną warstwę w pliku z elementami lakierowanymi wybiórczo.

Maska pod lakier wybiórczy powinna zostać przygotowana z zachowaniem następujących zasad:

  • plik pod maskę musi zostać wykonany w 100% z koloru czarnego (100% K),
  • wszystkie elementy w pliku muszą zostać zamienione na krzywe,
  • minimalna grubość lakierowanej wybiórczo linii musi wynosić minimum 1 pkt., zalecana grubość to minimum 2 pkt.
  • minimalna wielkość lakierowanej czcionki musi wynosić 14 pkt, zaleacana wielkość to minimum 18 pkt.

Przygotowując plik do lakerowanie wybiórcze UV należy mieć na uwadze, że dokładność pasowania lakieru do wydruku wynosi ok. +/- 1-2 mm.

Potrzebujesz pomocy w zaprojektowaniu maski pod lakier wybiórczy UV? Zobacz naszą instrukcję dla najpopularniejszych programów graficznych.

 

DODATKOWE WSKAZÓWKI DLA KOLOREM ZŁOTYM (GOLD):

Żeby wykonać druk złotym kolorem należy:

  • elementy, które mają być wydrukowane złotym kolorem, ustawić jako kolor dodatkowy (100% nasycenia) o nazwie GOLD 
  • lub do pliku do druku dołączyć plik z maską
  • lub przygotować osobną warstwę w pliku z elementami do zadruku kolorem złotym.

Maska do zadruku kolorem złotym powinna zostać przygotowana z zachowaniem następujących zasad:

  • plik pod maskę musi zostać wykonany w 100% z koloru czarnego (100% K),
  • wszystkie elementy w pliku muszą zostać zamienione na krzywe

Zadrukowane kolorem złotym mogą być tylko elementy wektorowe, takie jak: napisy i teksty, tło, linie.

Jeśli chcesz zastosować złoty nadruk na tle lub grafice polecamy ustawić wybranie z tła (knockout).

Potrzebujesz pomocy w zaprojektowaniu złotego nadruku? Zobacz naszą instrukcję dla najpopularniejszych programów graficznych.

 

DODATKOWE WSKAZÓWKI Z WYKRAWIANIEM (SZTANCOWANIEM):

Aby móc wykonać sztancowanie wydruku konieczne jest dodatkowo (oprócz pliku do druku) dostarczenie pliku wykrojnika. Wykrojnik może być dostarczony w formie:

  • osobnego pliku wykrojnika,
  • osobnej warstwy w pliku do druku.

Plik wykrojnika, zależnie od oczekiwanego efektu, powinien być przygotowany w następujący sposób:

  • linie cięcia powinny zostać zaznaczone jako kolor dodatkowy,
  • perforacja powinna być zaznaczona tym samym kolorem dodatkowym co linia cięca - jednak linia ta powinna być przerywana,
  • linie bigowania powinny być zaznaczone kolorem dodatkowym - INNYM niż linia cięcia,
  • linie cięcia, perforacji i bigowania muszą być zapisane jako nadruk (overprint), żeby NIE wycinały tła pod sobą.

W przypadku druków sztancowanych należy przygotować spady min. 3 mm od każdej zewnętrznej linii cięcia.

 

 

DODATKOWE WSKAZÓWKI DLA RÓZNYCH TYPÓW OPRAWY:

W przypadku druków wykonywanych z dalszą oprawą należy przestrzegać zasad wskazanych poniżej:

Oprawa klejona i szyto-klejona:

Środki:

  • Przy oprawie klejonej należy pamiętać o tym, że książka w tej oprawie nie otwiera się na płasko. Należy unikać umieszczania tekstów przy samym grzbiecie. Zalecamy odsunięcie tekstu o min. 12 mm od grzbietu. Ułatwi to odbiorcy książki jej czytanie oraz unikniemy częstego "przygniatania" książki, które może skrócić jej żywotność.

Okładka:

  • W okładce konieczne jest przygotowanie grzbietu okładki. Grubość grzbietu wyliczana jest przez system przy wycenie w arkuszach on-line. 
  • Strony I i IV okładki, wraz z grzbietem, powinny być przygotowane jako 1. strona w pliku PDF. Strony II i III, wraz z grzbietem, powinny być przygotowane jako 2. strona w pliku PDF. 
  • Od strony wewnętrznej książki obszar grzbietu oraz po 4 mm na boki od grzbietu powinny być pozbawione koloru. Klejenie książki do farby lub tonera (zależnie od technologii druku) jest dużo mniej trwałe niż bezpośrednio do papieru.
  • Na stronie zewnętrznej okładki, około 5 mm od grzbietu, wykonywany jest po obu stronach big ułatwiający otwieranie książki. Warto odsunąć wszystkie teksty i ważne elementy grafiki, żeby nie znajdowały się na linii bigu.

 

Oprawa spiralna:

Środki:

  • Istotne elementy na stronach środkowych, takie jak teksty i logotypy, powinny być odsunięte minimum 15 mm od grzbietu, żeby nie została na nich wykonana perforacja (dziurkowanie) pod spiralę.

Okładka:

  • Istotne elementy na okładce, takie jak teksty i logotypy, powinny być również odsunięte o minimum 15 mm od grzbietu, żeby nie została na nich wykonana perforacja (dziurkowanie) pod spiralę.