Nie masz konta? Zarejestruj się

 

Drukarnia Internetowa

Wizualność przekazu politycznego a wpływ na wybory

Materiały wyborcze
Druk materiałów wyborczych to istotna część marketingu politycznego.

Wizualność przekazu ma wpływ na wybory

Skuteczność kampanii wyborczej nie zależy wyłącznie od tego, co dany kandydat ma do powiedzenia, ale również, a może przede wszystkim, od tego, jak mówi. Forma wypowiedzi obejmuje nie tylko działania językowe, ale również wizualne, żyjąc bowiem w kulturze obrazkowej, jesteśmy konsumentami wizualnej treści i ma ona wpływ na nasze wybory.

Marketing polityczny

Marketing polityczny obejmuje szereg oddziaływań komunikacyjnych mających na celu modyfikację postaw o charakterze politycznym. Istotne jest, aby dany polityk lub partia wypracowała spójny wizerunek, w tym tożsamość wizualną. To ona właśnie umożliwia szybką identyfikację danego kandydata lub partii. W jej skład wchodzą: logo, typografia, kolorystyka, wzornictwo oraz inne elementy, które są z wymienionymi ściśle powiązane. Dobrze przygotowane materiały wyborcze są ze sobą spójne wizualnie, a przez to w bardzo krótkim czasie odpowiednio rozpoznawane i łączone z konkretnymi bytami politycznymi.

Niby detal, a zmienia wiele

Nie tylko bilbordy wyborcze mają znaczenie. Istotne są również drobne elementy, które, choć nie tak spektakularne, mają istotny wpływ na wspieranie przekazu politycznego. Materiały wyborcze to przede wszystkim: banery, plakaty, ulotki, wizytówki czy naklejki. Warto jednak pamiętać o materiałach mniej oczywistych, szczególnie w przypadku nowych bytów politycznych, które nie są jeszcze rozpoznawalne. Przy okazji każdej kampanii organizowane są liczne spotkania obywatelskie i konferencje. Na tego typu spotkanie warto przygotować materiały szkoleniowe i konferencyjne spójne z innymi materiałami wyborczymi. Powinno się na nich znaleźć logo oraz odpowiednia aranżacja kolorystyczna. To pozwoli na wzmacnianie identyfikacji wizualnej w nieoczywisty sposób.

Istotne dodatki do materiałów wyborczych

Różnorodne materiały, w tym ulotki, druki informacyjne, broszury, foldery można włożyć do teczki, która dzięki odpowiedniej grafice również stanie się elementem promocji. To rozwiązanie jest dobre dlatego, że z dużym prawdopodobieństwem teczka będzie przez odbiorcę wykorzystana w codziennym życiu. To sprawi, że nasz przekaz będzie towarzyszył potencjalnemu wyborcy codziennie. Warto zadbać o to, aby materiały informacyjne i promocyjne były zadrukowane na odpowiednim papierze. Prestiż przekazu podkreśli papier firmowy. Taki nośnik może zawierać wszelkie dane kandydata oraz podstawowe informacje o programie. 

 

Data publikacji: 22.10.2020

Powrót na stronę główną: blog