Nie masz konta? Zarejestruj się

 

Drukarnia internetowa Drukarnia internetowa

Wizualność przekazu politycznego a wpływ na wybory

Materiały wyborcze

Wizualność przekazu ma wpływ na wybory

Skuteczność kampanii wyborczej nie zależy wyłącznie od tego, co dany kandydat ma do powiedzenia, ale również, a może przede wszystkim, od tego, jak mówi. Forma wypowiedzi obejmuje nie tylko działania językowe, ale również wizualne, żyjąc bowiem w kulturze obrazkowej, jesteśmy konsumentami wizualnej treści i ma ona wpływ na nasze wybory.

Marketing polityczny

Marketing polityczny obejmuje szereg oddziaływań komunikacyjnych mających na celu modyfikację postaw o charakterze politycznym. Istotne jest, aby dany polityk lub partia wypracowała spójny wizerunek, w tym tożsamość wizualną. To ona właśnie umożliwia szybką identyfikację danego kandydata lub partii. W jej skład wchodzą: logo, typografia, kolorystyka, wzornictwo oraz inne elementy, które są z wymienionymi ściśle powiązane. Dobrze przygotowane materiały wyborcze są ze sobą spójne wizualnie, a przez to w bardzo krótkim czasie odpowiednio rozpoznawane i łączone z konkretnymi bytami politycznymi.

Niby detal, a zmienia wiele

Nie tylko bilbordy wyborcze mają znaczenie. Istotne są również drobne elementy, które, choć nie tak spektakularne, mają istotny wpływ na wspieranie przekazu politycznego. Materiały wyborcze to przede wszystkim: banery, plakaty, ulotki, wizytówki czy naklejki. Warto jednak pamiętać o materiałach mniej oczywistych, szczególnie w przypadku nowych bytów politycznych, które nie są jeszcze rozpoznawalne. Przy okazji każdej kampanii organizowane są liczne spotkania obywatelskie i konferencje. Na tego typu spotkanie warto przygotować materiały szkoleniowe i konferencyjne spójne z innymi materiałami wyborczymi. Powinno się na nich znaleźć logo oraz odpowiednia aranżacja kolorystyczna. To pozwoli na wzmacnianie identyfikacji wizualnej w nieoczywisty sposób.

Istotne dodatki do materiałów wyborczych

Różnorodne materiały, w tym ulotki, druki informacyjne, broszury, foldery można włożyć do teczki, która dzięki odpowiedniej grafice również stanie się elementem promocji. To rozwiązanie jest dobre dlatego, że z dużym prawdopodobieństwem teczka będzie przez odbiorcę wykorzystana w codziennym życiu. To sprawi, że nasz przekaz będzie towarzyszył potencjalnemu wyborcy codziennie. Warto zadbać o to, aby materiały informacyjne i promocyjne były zadrukowane na odpowiednim papierze. Prestiż przekazu podkreśli papier firmowy. Taki nośnik może zawierać wszelkie dane kandydata oraz podstawowe informacje o programie. 

 

Data publikacji: 22.10.2020

Powrót na stronę główną: blog