Nie masz konta? Zarejestruj się

 

Promocja, której można dotknąć - plakaty, ulotki, banery..

materialy promocyjne
Różne, materialne nośniki reklamy drukowanej.

Promocja, której można dotknąć

W sposobach rywalizacji o potencjalnego odbiorcę i klienta coraz mniejsze znaczenie mają klasyczne formy promocji, takie jak cena i jakość, a coraz większego znaczenia nabiera informacja – to jak zostanie ona skonstruowana i jak szybko dotrze do odbiorcy. Istotny jest również sposób podania informacji, czyli jej nośnik.

Różne formy komunikacji marketingowej

Komunikacja marketingowa zmieniła się wraz ze wzrostem tempa przesyłania i dystrybucji danych. To spowodowało pojawienie się nowych form promocji, niewymagających materialnego nośnika. Internet jest popularną formą promocji ze względu na łatwość komunikacji, jej zasięg oraz stosunkowo niski koszt umieszczenia informacji. Choć taka komunikacja ma liczne zalety, to posiada również swoje wady. Jedną z nich jest wspominana popularność – komunikat umieszczony w sieci musi konkurować z niezliczoną ilością innych komunikatów. Warto też mieć na uwadze to, że informacja napotkana w sieci znika, miesza się z innymi komunikatami, nie utrwala się. Inaczej jest w przypadku nośników materialnych, takich jak np. ulotki. Gdy nasza ulotka dotrze do odbiorcy, to możemy założyć, że przez pewien czas z nim zostanie. Ulotkę wkłada się do kieszeni, kładzie na blacie stołu, można ją przejrzeć wiele razy, przekazać komuś innemu, zachować. To typowy przykład akcydensowej formy promocji.

Nośnik materialny, czyli taki, którego można doświadczyć w przestrzeni fizycznej

Innym przykładem akcydensu jest plakat. Plakaty są tą formą przekazu informacji, która ma długą tradycję artystyczną i działa najskuteczniej wtedy, gdy pozostaje sztuką użytkową. Dobrze, gdy odbiorca plakatu odczuwa przyjemność estetyczną podobną do tej podczas obcowania ze sztuką. Inną formą pozwalającą na wzbudzenie przyjemności estetycznej są banery. Ich przewaga nad plakatem polega na wielkości formatu, który pozwala na większą swobodę wypowiedzi artystycznej. Ważnym aspektem wspomnianych nośników jest to, że można ich doświadczyć w przestrzeni fizycznej, która jest bardziej pierwotna niż przestrzeń internetowa, a przez to wciąż bardziej wiarygodna.

Gdy trzeba powiedzieć więcej

Wspominane sposoby przekazywania treści nie pozwalają na przekazanie informacji rozbudowanych treściowo. W celu poszerzenia przekazu warto skorzystać z formy, jaką są katalogi. Mogą one być spójne wizualnie ze wspomnianymi formami, przez co łatwiej będzie je zidentyfikować. Dobrym rozwiązaniem jest tworzenie katalogów atrakcyjnych estetycznie. To sprawi, że odbiorca będzie chciał obcować z naszym przekazem, tak jak obcuje się z ładną książką. Przekaz wartościowy estetycznie świadczy o jakości reklamowanych produktów.

 

Data publikacji: 13.10.2020

Powrót na stronę główną: blog